Braveran

Материал из Ornamental plants of natural florae
Перейти к: навигация, поиск

W celu streszczenia zawartych w książce informacji, pozwoliłem sobie na zakończenie wymienić jej najważniejsze punkty:
• Historia spożywania owocu acai przez ludy Amazonii jest długa i sięga czasów prehistorycznych.
• Typowa palma acai w trakcie całego swego życia wytwarza ponad tonę owoców.
• Badania przeprowadzone na zlecenie rządu brazylijskiego wykazały, że w rejonach wschodniej
delty Amazonki rośnie ponad siedem i pół tysiąca palm acai. Oznacza to, że jest dość zasobów, by zaspokoić stałe rosnący popyt na ten owoc.
• Dla ludów żyjących na terenach zalewowych delty Amazonki palma acai jest głównym, obok manioku, źródłem pokarmu i stanowi podstawowe źródło kalorii.
• W minionym dwustuleciu dzieje zbierania i stosowania acai dokumentowali brytyjscy, portugalscy i amerykańscy botanicy.
• Mieszkańcy Amazonii łączą acai z innymi pokarmami i spożywają podczas prawie każdego posiłku.
Porcja dzienna świeżego miąższu acai dla wielu z nich wynosi dwa litry.
• Literatura naukowa nie donosi o występowaniu żadnych poważnych skutków ubocznych spożywania miąższu acai.
• Wszystkie badania dotyczące acai publikowano w recenzowanych pismach naukowych.
Przytłaczającą większość badań przeprowadzono nad liofilizowanym miąższem acai.
• Liofilizacja to lepsza metoda konserwacji owoców od suszenia rozpyłowego, suszenia na słońcu i innych metod konserwacji. Pozwala na zachowanie wartości odżywczej, składników fitochemicznych i antyoksydacyjnego potencjału acai.
• Badania poświęcone składowi odżywczemu i bioaktywności miąższu acai publikowano w znaczących, recenzowanych pismach naukowych, takich jak „Journal of Agricułtural and Food Chemistry”.
• Wolne rodniki wchodzą w naszych organizmach w reakcje z takimi organicznymi substratami, jak białka i lipidy. Mogą uszkadzać DNA w naszych komórkach. Oksydacja tych biomolekuł może wyrządzać szkody i przyczyniać się do przyspieszenia starzenia i/łub chorób.
• Analiza zdolności absorpcji wolnych rodników (ORAC) to rzetelna i wiarygodna metoda porównywania mocy antyoksydacyjnej pokarmu. Pozwala na ocenę skuteczności wymiatania rodnika peroksylowego – najczęściej wytwarzanego w naszym organizmie wolnego rodnika. Należy jednak pamiętać o tym, że tę analizę przeprowadza się in vitro, stąd jakiekolwiek twierdzenie, że dana substancja może zmniejszać tworzenie się tego rodzaju reaktywnych form tlenu wymaga
dowodu in vitro.
• Powiada- się, że jednostki ORAC to „punkty młodości”.
• Przy pomocy analizy ORAC amerykański Departament Rolnictwa przebadał prawie trzysta owoców, warzyw i orzechów, powszechnie występujących w kuchni amerykańskiej, oraz miąższ acai pod kątem ich pojemności antyoksydacyjnej.
• Liofilizowane acai posiada najwyższy wskaźnik ORAC ze wszy kich zbadanych pokarmów, z wyjątkiem kilku przypraw. Szacuje się go w literaturze naukowej na 1027 mikromoli równoważnika Troloksu na gram (umoli TE/g).
• Badania naukowe dotyczące pojemności antyoksydacyjnej aa w odniesieniu do rodnika peroksylowego plasują ten owoc na samym szczycie listy owoców i warzyw. W teście ORAC posiada on 102 700 jednostek na sto gramów. Dla porównania wyniki rośli uchodzących za liderów w tej dziedzinie – żurawiny i borówki amerykańskiej – to około 9 000 jednostek. Na podstawie samego testu ORAC nie można jednak stwierdzić, że jakiś pokarm jest lepszy od innego, tym bardziej że wszystkie owoce i warzywa wzbogacają ludzką dietę o substancje fitochemiczne posiadające właściwości antyoksydacyjne.
• Hydrofilowa pojemność ORAC wynosi dla liofilizowanego acai 998 umoli TE/g i jest najwyższa spośród wszystkich pokarmów.
• Lipofilowa pojemność ORAC wynosi dla liofilizowanego acai 19 moli TE/g i jest najwyższa spośród wszystkich owoców i warzyw.
• Wynik analizy pojemności antyoksydacyjnej równoważnika Troloksu (TEAC) wynosi dla liofilizowanego acai 744 umole TE/g i jest najwyższy ze wszystkich dotychczas przebadanych pokarmów.
• Wynik analizy mocy antyoksydacyjnej redukcji jonów żelaza (FRAP) wynosi dla liofilizowanego acai 249 umoli TE/g i jest najwyższy ze wszystkich dotychczas przebadanych pokarmów.
• Analiza TBARS wykazała, że nie filtrowane ani nie oczyszczane liofilizowane lub zamrożone acai hamuje lipidową peroksydację tłuszczów u osób poddawanym randomizowanemu, podwójnie ślepemu badaniu krzyżowemu, z grupą kontrolną stosującą placebo.

If you beloved this informative article and also you would like to be given more details regarding braveran i implore you to check out http://zdrowieonet.pl/braveran.html.

Персональные инструменты